Vase 2

Vase 2
Vase 2
$200
22 x 18 inches, Pastel on paper