Vase 1

Vase 1
Vase 1
$200
17 x 14 inches, Pastel on paper